ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (Students@MIS)
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


ประกาศ


 • โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา กำลังทดสอบระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (Students@MIS) (new!)

 • วิธีการใช้งานระบบ (new!)
   > กรอกเลขประจำตัวประชาชน (xxxxxxxxxxxxx)

   > กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

   > กดเข้าสู่ระบบ


 • เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์แนะนำให้ใช้ Firefox ดาวน์โหลด

 • คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

 

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
260 ถนนท่าเสด็จ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
admin@saiburi.ac.th
โทรศัพท์: (073)-411317
โทรสาร: (073)-411317