ระบบแจ้งชื่อเพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Saiburi WiFi)
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


ประกาศ


 • โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา กำลังทดสอบระบบแจ้งชื่อเพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Saiburi WiFi) (new!)

 • วิธีการสมัคร >> (new!)
   > กรอกเลขประจำตัวประชาชน (xxxxxxxxxxxxx)

   > กรอกชื่อ-สกุลจริง(ภาษาไทย)

   > กรอกชื่อใช้
  • (สำหรับบุคลากร:ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วยจุด และอักษรตัวแรกของนามสกุล เช่น hamdeen.k)
  • (สำหรับนักเรียน: ST แล้วตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น ST1949800055151)

   > กรอกรหัสผู้ใช้ พร้อมยืนยันการรหัส (4 ตัวอักษรหรือมากกว่า)

   > เลือกประเภทผู้ใช้บริการ

   > กดสมัคร
 • เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์แนะนำให้ใช้ Firefox

 

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
260 ถนนท่าเสด็จ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
admin@saiburi.ac.th
โทรศัพท์: (073)-411317
โทรสาร: (073)-411317