รายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุญาตใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Saburi WiFi)
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ชื่อผู้ใช้ วันที่สมัคร ประเภทผู้ใช้ ยืนยันผู้ใช้
11949800105603ปัทมา กะสูเมาะST194980010560318/08/2554นักเรียนอนุญาต
21960600124665มูนีเราะห์ เจ๊ะมะST196060012466519/8/2554นักเรียนอนุญาต
31959800087532นูรฟาตีฮะห์ อาแวบือซาST195980008753220/8/2554นักเรียนอนุญาต
41941100047298ตูแวอัสวัน อีแยบาซอST194110004729822/8/2554นักเรียนอนุญาต
51959900389379นลธวัช มายิst195990038937922/8/2554นักเรียนอนุญาต
61940500110891ซูไรดา เบญจอาลีST194050011089122/8/2554นักเรียนอนุญาต
71940700089519อิมรอน เจะเตะST194070008951925/8/2554นักเรียนอนุญาต
81949800086838นัจวา สามะST194980008683827/8/2554นักเรียนอนุญาต
91940700090380ซายูตี ดามะST194070009038027/8/2554นักเรียนอนุญาต
101950600084908อาดีรัน อาแวกือจิST195060008490827/8/2554นักเรียนอนุญาต
111949800085203นิซาการียา ยิปราโซst194980008520312/9/2554นักเรียนอนุญาต
121960300085508มูฮำมัดกัสพี เจ๊ะเลาะst196030008550812/9/2554นักเรียนอนุญาต
131960300086385มูซอฟา มะแซst196030008638512/9/2554นักเรียนอนุญาต
141949800092048atina watehST194980009204813/9/2554นักเรียนอนุญาต
151940700095799yasmee yusohST194070009579913/9/2554นักเรียนอนุญาต
161969900194012อรุนี เจะนาอิST196990019401213/9/2554นักเรียนอนุญาต
171960400069539อามีน แตนิมะST196040006953913/9/2554นักเรียนอนุญาต
181959900387201นารีมาลย์ ดอยอST195990038720113/9/2554นักเรียนอนุญาต
191940400082616อาลียัส เวาะและST1940400082616 13/9/2554นักเรียนอนุญาต
205940700023197ibtisam samaaleeST594070002319714/9/2554นักเรียนอนุญาต
212960600020680รัญญา วาแม๊ะST296060002068014/9/2554นักเรียนอนุญาต
221940400086271เกาซัส ตันเปรมวงศ์ST194040008627114/9/2554นักเรียนอนุญาต
231949800098593ฮานาณี ดามาแรST194980009859314/9/2554นักเรียนอนุญาต
241949800095969นุรอีมาน ยูแมST194980009596914/9/2554นักเรียนอนุญาต
251949800101063นูรไอนี เจะมะST194980010106314/9/2554นักเรียนอนุญาต
261940700090282คอมซะห์ ลาเตะST194070009028214/9/2554นักเรียนอนุญาต
271959900440382โซฟียะห์ อาแวST195990044038214/9/2554นักเรียนอนุญาต
281959900408195ฟุรกอน มาหามะST195990040819514/9/2554นักเรียนอนุญาต
291949800087893ฟีรดาวน์ สาแมST194980008789314/9/2554นักเรียนอนุญาต
301960400072602ซออีดี ยะนาบาเน็งst196040007260214/9/2554นักเรียนอนุญาต
311949800106308ฟิตรี สาอิST194980010630814/9/2554นักเรียนอนุญาต
321949800104577เมฮ์เมต สินดุกาst194980010457714/9/2554นักเรียนอนุญาต
331959900474953รอยมีย์ กาซิมST195990047495314/9/2554นักเรียนอนุญาต
341949800104895นูรีสซัน กาเซ็งst194980010489514/9/2554นักเรียนอนุญาต
351960300963976อับดุลเลาะห์ ฮาแวst 19603009697614/9/2554นักเรียนอนุญาต
361949900267125เจ๊รอเมาะ มะนอst194990026712514/9/2554นักเรียนอนุญาต
371940700089349คอยรุลนีซะ เปาะสาจิST194070008934914/9/2554นักเรียนอนุญาต
381940600056392ยารฮัม หะเด็งST194060005639214/9/2554นักเรียนอนุญาต
391949800085904สุริยา โต๊ะพาST194980008590414/9/2554นักเรียนอนุญาต
401940500097879นูรญีฮาน ยูโซะST194050009787914/9/2554นักเรียนอนุญาต
411900500088594วีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ST190050008859415/9/2554นักเรียนอนุญาต
421940600047059อีลยานา สามะST194060004705915/9/2554นักเรียนอนุญาต
431940700091743เจ๊ะฟาตีฮะห์ หะยีมุST194070009174315/9/2554นักเรียนอนุญาต
441959900405316fadeelah hayimasaeST195990040531615/9/2554นักเรียนอนุญาต
451960030096976อับดุลเลาะห์ ฮาแวst19600300969715/9/2554นักเรียนอนุญาต
461969900188195นิมุกตา นิมะst196990018819515/9/2554นักเรียนอนุญาต
471940200123441ซากียะห์ บาหาST194020012344115/9/2554นักเรียนอนุญาต
481940700101870ซากีนา อาแวST194070010187015/9/2554นักเรียนอนุญาต
491940700100890สุไรยา เจ๊ะโกะST194070010089015/9/2554นักเรียนอนุญาต
501949800107592อามีณา ฮามะST194980010759215/9/2554นักเรียนอนุญาต
511940700101071อัสมะห์ เปาะเตะst194010010107115/9/2554นักเรียนอนุญาต
521949800102299กัรตีมา บากาST194980010229915/9/2554นักเรียนอนุญาต
531940700101268พาตอนะห์ สาหะST194070010126815/9/2554นักเรียนอนุญาต
541960300094795อาตีก๊ะ แมจิst196030009479515/9/2554นักเรียนอนุญาต
551960600114643มาเรียม ตูแวโซะST196060011464315/9/2554นักเรียนอนุญาต
561940400080362ดารีนา มูซอST194040008036215/9/2554นักเรียนอนุญาต
571949800094831อาซีซะห์ เจะอุบงST194980009483115/9/2554นักเรียนอนุญาต
581940700098542รุสนานี อามะST194070009854215/9/2554นักเรียนอนุญาต
591949800093851อับดุลฮากิม เเละเเยST194980009385115/9/2554นักเรียนอนุญาต
601969900200861นูรีสาวาตี วาเต๊ะST196990020086115/9/2554นักเรียนอนุญาต
612940900019806ปาดือรี จูนอst24090001980615/9/2554นักเรียนอนุญาต
621960400061465นูรูดิง จูกูยีst196040006146515/9/2554นักเรียนอนุญาต
631960400075741อับดุลมูนี กาเร็งสานาst196040007574115/9/2554นักเรียนอนุญาต
641940900195096ไลณี แยนาST194090019509617/9/2554นักเรียนอนุญาต
651949800094423ฮาสนะ บอเถาะST194980009442317/9/2554นักเรียนอนุญาต
661940700094547ยูไรดา ดือราเฮะST194070009454717/9/2554นักเรียนอนุญาต
671949800098437นัสรินทร์ มะดีเยาะ st194980009843717/9/2554นักเรียนอนุญาต
681960600112101พาตีเม๊าะ บือซาST196060011210117/9/2554นักเรียนอนุญาต
691960700070702อัสนะ สาฮีบาตูST196070007070217/9/2554นักเรียนอนุญาต
701961200074581นูรอัซวาณี อาแวบือซาST196120007458117/9/2554นักเรียนอนุญาต
711941100046003สารีพะ เจ๊ะดาแม็งST194110004600317/9/2554นักเรียนอนุญาต
721960300099380นาซูลา รอมะดีเยาะST196030009938017/9/2554นักเรียนอนุญาต
735940500027164อามานี เฮะST594050002716417/9/2554นักเรียนอนุญาต
741949800094946ซไรดา คาเดร์ST194980009494617/9/2554นักเรียนอนุญาต
751949900222423ฟาดีละห์ สาแมST194990022242317/9/2554นักเรียนอนุญาต
761940700089934ฟาตีฮะ มะเกST194980005515117/9/2554นักเรียนอนุญาต
771960600182172อานีส สะปะยูโซ๊ะST196060018217217/9/2554นักเรียนอนุญาต
781949800093354วาสนา เหย็งหมิST194980009335417/9/2554นักเรียนอนุญาต
791900600155439มารีเยาะ กาโมะST190060015543917/9/2554นักเรียนอนุญาต
801949800096230ฮูซนา ลอมาST194980009623017/9/2554นักเรียนอนุญาต
811960400079135นาญีฮะ ลีมอปาแลST196040007913517/9/2554นักเรียนอนุญาต
821940500101141ซูมัยยะห์ โตะลาหาST194050010114117/9/2554นักเรียนอนุญาต
831949800106626ฮิจเราะห์ กากะST194980010662617/9/2554นักเรียนอนุญาต
841940700095276กาตีนี มะลีst194070009527617/9/2554นักเรียนอนุญาต
851950600155692ปวีณา สุหลงST194980005515117/9/2554นักเรียนอนุญาต
861949900322649ต่วนฟูซีลาร์ มือดะST194990032264918/9/2554นักเรียนอนุญาต
871940400111161นัจวา หะแซST194040011116118/9/2554นักเรียนอนุญาต
881940400105101ซูฮาดา สนิST194040010510118/9/2554นักเรียนอนุญาต
891940700074431วีรา ปูโย๊ะST194070007443118/9/2554นักเรียนอนุญาต
901941000183661มูรณีย์ โต๊ะเจ๊ะST194100018366119/9/2554นักเรียนอนุญาต
911949800091351อาซียะห์ เจะนิST194980009135122/9/2554นักเรียนอนุญาต
921950600171957อานีดา ดือราแมst195060017195722/9/2554นักเรียนอนุญาต
931949800100849ฟิกรีย์ หะยีเจะแวST194980010084922/9/2554นักเรียนอนุญาต
941960700065911สูฮายมี วอจิST196070006591122/9/2554นักเรียนอนุญาต
951949800100652อิสมาแอ แบรอสะแมST194980010065222/9/2554นักเรียนอนุญาต
961950600127281มะรุสนี ปล่องหอยst195060012728122/9/2554นักเรียนอนุญาต
971940400092344ปาตีเมาะ ยุนุST194040009234422/9/2554นักเรียนอนุญาต
981940400080915รอดียะห์ ยุนุST194040008091522/9/2554นักเรียนอนุญาต
991940400105102ซูฮาดา สนิst194040010510223/9/2554นักเรียนอนุญาต
1001940400105100ซูฮาดาสนิST194040010510023/9/2554นักเรียนอนุญาต
1011940700091548รุสนา ลาเตะST194070009154823/9/2554นักเรียนอนุญาต
1021959900436768ซอฮีบุญพีรเดา วาโซะST195990043676823/9/2554นักเรียนอนุญาต
1031861100084626แวฮานาฟีส แวเง๊าะST186110008462623/9/2554นักเรียนอนุญาต
1041941100046381อับดุลมุมีน แนมะst194110004638125/9/2554นักเรียนอนุญาต
1051949800132198ฟัรฮัน แซลีst194980013219826/9/2554นักเรียนอนุญาต
1062960500026881ฟารีดล เต๊ะตานีst296050002688126/9/2554นักเรียนอนุญาต
1071950500119066อัญวา ลาดิสงst1950500011906626/9/2554นักเรียนอนุญาต
1081960400079038แวอัสมิน อูมาst196040007903826/9/2554นักเรียนอนุญาต
1091949800083081ซูเพียน มะมิงst194980008308126/9/2554นักเรียนอนุญาต
1105941100020252ซอฟวัน มีนาST594110002025227/9/2554นักเรียนอนุญาต
1111959900531213นูรดีน สาแล๊ะST195990053121327/9/2554นักเรียนอนุญาต
1121940700083502มูฮัมมัดรุซแพนดี ดือราโซ๊ะST194070008350228/9/2554นักเรียนอนุญาต
1131950600169391บาซีล แวกาจิst195060016939128/9/2554นักเรียนอนุญาต
1141949800150463นูรีซัน สามะนูรีซัน29/9/2554นักเรียนอนุญาต
1151940600070085ฮาฟิซ สาและST194060007008529/9/2554นักเรียนอนุญาต
1161949800147080อานิสา สาแมST194980014708029/9/2554นักเรียนอนุญาต
1171950600106659อนันต์ มะเต๊ะST195060010665930/9/2554นักเรียนอนุญาต
1181940900185422ฮายาดีย์ ตาเย๊ะst194090018542230/9/2554นักเรียนอนุญาต
1191949800110119หัสมนอีม เฮาะมะST19498001101191/10/2554นักเรียนอนุญาต
1201940900189941ยีสมณี ยีเร็งST19409001899412/10/2554นักเรียนอนุญาต
1211949800090428อาบีร มะแมงST19498000904282/10/2554นักเรียนอนุญาต
1221940700083499ซูฟียา รอนิงST19407000834992/10/2554นักเรียนอนุญาต
1231960300081952มารวัน มือแนงST19603000819523/10/2554นักเรียนอนุญาต
1241941100048880อีรฟาน ปูเต๊ะST19411000488803/10/2554นักเรียนอนุญาต
1251940700089888ไพซอล ยามาst19407000898884/10/2554นักเรียนอนุญาต
1261941100047018อาแอเสาะ วายะโยะST19411000470184/10/2554นักเรียนอนุญาต
1271940900204516อัสนีซัน มูจิst19409002045165/10/2554นักเรียนอนุญาต
1281950600135748สุฮานี หะยีเบ็ญนาst19506001357485/10/2554นักเรียนอนุญาต
1291960300090854นูรไอนี แปเล๊าะst19603000908545/10/2554นักเรียนอนุญาต
1305940400020028ฮาฟิต มีนาst59404000200285/10/2554นักเรียนอนุญาต
1311950600211827อับดุลเราะห์มาน สามะST19506002118275/10/2554นักเรียนอนุญาต
1321949800101586มุสเลม สะมะแอst19498001015865/10/2554นักเรียนอนุญาต
1335950600024418อีมาน แวดอยีst59506000244185/10/2554นักเรียนอนุญาต
1341961100120116รอซา อาลีst19611001021165/10/2554นักเรียนอนุญาต
1351949900254261นูรฮายาตี วาจิst19499002542615/10/2554นักเรียนอนุญาต
1361949800104356นูรูลฟัตมีย์ ดือเระst19498001043565/10/2554นักเรียนอนุญาต
1371941000261654ไซร์ฟาฮ บาราสนอ st19410002616545/10/2554นักเรียนอนุญาต
1382960800012842วิรดานี สาแมst29608000128426/10/2554นักเรียนอนุญาต
1391969900193326โซเฟีย เจะกอเดร์ST19699001933266/10/2554นักเรียนอนุญาต
1401940700083332ซูซ๊ สามะST19407000833326/10/2554นักเรียนอนุญาต
1411940600055566นูรมา ซาและST19406000555666/10/2554นักเรียนอนุญาต
1421941100047051นูรีฮัน หะแวST19411000470516/10/2554นักเรียนอนุญาต
1431949800085033เจะซูไรดา เจะแลST19498000850336/10/2554นักเรียนอนุญาต
1441949800090339ซูบีรอ วาแมST19498000903396/10/2554นักเรียนอนุญาต
1451949800110381อัมรี เจะฮะST19498001103816/10/2554นักเรียนอนุญาต
1461940700089003อดุล ดอกอST19407000890036/10/2554นักเรียนอนุญาต
1471960030106777มูฮัยมิน กะบาซอST19600301067776/10/2554นักเรียนอนุญาต
1481949800093702รุสดา มะกะST19498000937026/10/2554นักเรียนอนุญาต
1491940400087138ซูไฮดี มีนาst19404000871386/10/2554นักเรียนอนุญาต
1501960100119344ไลลา หะยีอูเซ็งST19601001193447/10/2554นักเรียนอนุญาต
1511959900523571ปัทมาวาตี มาซอรีST19599005235717/10/2554นักเรียนอนุญาต
1521940700089390มาหามะรอมือซี อะแดมst19407000893907/10/2554นักเรียนอนุญาต
1531949900265246ดีน่าร์ โต๊ะมีนาst19499002652468/10/2554นักเรียนอนุญาต
1541960600161693ไซนุงอาบีดีน จิst19606001616928/10/2554นักเรียนอนุญาต
1551900600126561รอสีด๊ะ ตาเบะST19006001265618/10/2554นักเรียนอนุญาต
1561900600097277ดุจฤดี เจ๊ะเห็งST19006000972778/10/2554นักเรียนอนุญาต
1571940800034490ซูรฮัน เซงแวST19408000344908/10/2554นักเรียนอนุญาต
1581940700085874นาดียาร์ แอแวST19407000858749/10/2554นักเรียนอนุญาต
1591960300085044ซูไรดา พาST19603000850449/10/2554นักเรียนอนุญาต
1601940700085173อายีนา สะมะแอST19407000851739/10/2554นักเรียนอนุญาต
1611960300086181การีหม๊ะ เยะตูแกST19603000861819/10/2554นักเรียนอนุญาต
1621949800082689นูรไอนูน มาโอ๊ะST19498000826899/10/2554นักเรียนอนุญาต
1631960300081502ฟาตีฮะห์ วาแปะST196030008150210/10/2554นักเรียนอนุญาต
1645940400020231สัลมี ยูโซ๊ะST594040002023110/10/2554นักเรียนอนุญาต
1651940700085211รุสนีดา โตะนุST194070008521110/10/2554นักเรียนอนุญาต
1661941000221857ทัศนีม ประดู่ST194100022185710/10/2554นักเรียนอนุญาต
1671960600111369นูรมี ลาเตะST196060011136910/10/2554นักเรียนอนุญาต
1681949800095179ต่วนซูไรนี มือค๊ะST194980009517910/10/2554นักเรียนอนุญาต
1691940800032535ฮามีดะห์ มาหะมะST194080003253510/10/2554นักเรียนอนุญาต
1701960300083700นาซีเราะห์ เจ๊ะหลงST196030008370010/10/2554นักเรียนอนุญาต
1711959900355971อาอีเซาะห์ กาเดร์ST195990035597110/10/2554นักเรียนอนุญาต
1721969900321082อีซานิง สะแลแมst196990032108210/10/2554นักเรียนอนุญาต
1731940700107703อับดุลฮากิม มะลีst194070010770310/10/2554นักเรียนอนุญาต
1741949800113401แวซูฟฟูวัน แวหะมะst194980011340110/10/2554นักเรียนอนุญาต
1751960500274690ไซหม๊ะ ดอเล๊าะst196050027469010/10/2554นักเรียนอนุญาต
1761949900289188อับดุลการิม ดาราเเมST194990028918810/10/2554นักเรียนอนุญาต
1771960600107728นูรมา อาแวST196060010772810/10/2554นักเรียนอนุญาต
1781960600131840อิบตีซาล ยูโซ๊ะST196060013184010/10/2554นักเรียนอนุญาต
1791949800124217ฟิรดาวน์ บือราเฮงst194980012421711/10/2554นักเรียนอนุญาต
1802940700015556รอซียะห์ นาแซST294070001555611/10/2554นักเรียนอนุญาต
1811940700106928ฮัซนี ลาเตะST194070010692811/10/2554นักเรียนอนุญาต
1821950600022927อานัน วาจิst195060002292711/10/2554นักเรียนอนุญาต
1831950600022920สุบกี มามะลาst195060002292011/10/2554นักเรียนอนุญาต
1841950860754159อารีสัน บาบูst195086075415911/10/2554นักเรียนอนุญาต
1851949800105999ยัสมีน เจะเตะst194980010599911/10/2554นักเรียนอนุญาต
1861940500087938ฟะฮ์มี วาเลาะST194050008793811/10/2554นักเรียนอนุญาต
1871940700103724รุสนียา สาหะST194070010372411/10/2554นักเรียนอนุญาต
1881960400095271ฟุรกอน โตะซาst196040009527111/10/2554นักเรียนอนุญาต
1891949800084690ยะห์ยา ดามะst194980008469012/10/2554นักเรียนอนุญาต
1901949800120475อัฟฟาน สแลแมst194980012047512/10/2554นักเรียนอนุญาต
1915940400020079มูฮำหมัดชอฟวัน ดอเลาะst594040002007912/10/2554นักเรียนอนุญาต
1921949800110160อาลีฟ มะแซst194980011016012/10/2554นักเรียนอนุญาต
1931940800036425ชารีฟ คาเดร์st194080003642512/10/2554นักเรียนอนุญาต
1941940700087583ชสดัม ฮาเเวโตะเเยst194070008758312/10/2554นักเรียนอนุญาต
1952960101022127อะห์มัด ศรีนิโอst296010102217212/10/2554นักเรียนอนุญาต
1961960400097648นูรฮายาตี สามะแอst196040009764813/10/2554นักเรียนอนุญาต
1971950600229272บูคอรี นิมะst196060016169213/10/2554นักเรียนอนุญาต
1981960400085976พาตีหม๊ะ แมยูst196040008597613/10/2554นักเรียนอนุญาต
1991960100141064อัสมาห์ สะอะST196010014106414/10/2554นักเรียนอนุญาต
2001949800088270สัตรียา สาโอะST194980008827014/10/2554นักเรียนอนุญาต
2011940700085360วรรณนิศา สาเมาะหลงST194070008536014/10/2554นักเรียนอนุญาต
2021960500245355นิมาซีเตาะห์ เปาะซาst196050024535514/10/2554นักเรียนอนุญาต
2031940500097721ฮาซัน มาหามะST194050009772114/10/2554นักเรียนอนุญาต
2041949900240588ฟิรดาว สายิST194990024058814/10/2554นักเรียนอนุญาต
2051940600065243มูซัมเมล เม็งวาst194060006524314/10/2554นักเรียนอนุญาต
2061940600062881อับดุลมันนัม แปแนะst194060006288114/10/2554นักเรียนอนุญาต
2071960400074796มูฮัมหมัดฟิกรี มะงายีst196040007479615/10/2554นักเรียนอนุญาต
2081949800111913อาฟีฟะห์ มะเซ็งST194980011191315/10/2554นักเรียนอนุญาต
2091960300104553อมมี อาแวST196030010455315/10/2554นักเรียนอนุญาต
2101949800109471นูรีน ซาฮะST194980010947115/10/2554นักเรียนอนุญาต
2111960600145174กามัล สาเมาะst196060014517416/10/2554นักเรียนอนุญาต
2121959800112898บูคอรี โละหะลูST195980011289816/10/2554นักเรียนอนุญาต
2131950600136868อามีน เซะบากอST195060013686816/10/2554นักเรียนอนุญาต
2141940700093826เพาซี เจะเหาะST194070009382617/10/2554นักเรียนอนุญาต
2151961200069773อีลฟะห์ บาโดst196120006977317/10/2554นักเรียนอนุญาต
2161940800035020ญาฬาญีย์ อีซอst194080003502017/10/2554นักเรียนอนุญาต
2172941100024237นาอีหม๊ะ นะนิST294110002423717/10/2554นักเรียนอนุญาต
2181949900241860อันวา รอกาST194990024186017/10/2554นักเรียนอนุญาต
2191940700103996หุสนา ลาเต๊ะST194070010399618/10/2554นักเรียนอนุญาต
2201940500127841มะใสดี สาเร๊ะsf194050012784118/10/2554นักเรียนอนุญาต
2211949800121188ฟารีฮัน สะแมst194980012118818/10/2554นักเรียนอนุญาต
2221949800125264จิฟรี เป๊าะเต๊ะst194980012526418/10/2554นักเรียนอนุญาต
2231959900354966พาตือมา อูเซ็งst195990035496618/10/2554นักเรียนอนุญาต
2241940500081140ไชนุง มะเกะst194050008114018/10/2554นักเรียนอนุญาต
2251940700081739ฟาตีนา สาและst194070008173918/10/2554นักเรียนอนุญาต
2261960600122832ฮาซีย๊ะ ฮะซาst196060012283218/10/2554นักเรียนอนุญาต
2275940700026218อับดุลเราะห์มาน ดาโอะst594070002621819/10/2554นักเรียนอนุญาต
2281960900054182วันโซเฟีย บินยามะst196090005418219/10/2554นักเรียนอนุญาต
2291950600148467นุรโซเฟีย หะสีเเมSt195060014846719/10/2554นักเรียนอนุญาต
2305940700022557ฮานานี มะเละst594070002255720/10/2554นักเรียนอนุญาต
2311941100047158อัสรี ประสารการst194110004715820/10/2554นักเรียนอนุญาต
2321949800095730นุรมาฮีซาst194980009573020/10/2554นักเรียนอนุญาต
2331949800092684ฟารีซา อุเสst194980009268420/10/2554นักเรียนอนุญาต
2341950600154611ซามีลา เจ๊ะหะst195060015461120/10/2554นักเรียนอนุญาต
2351960600125653นูรีฮัน บูละst196060012565320/10/2554นักเรียนอนุญาต
2361941100053719อาร์หมัดซาฟิซ รือสะST194110005371924/10/2554นักเรียนอนุญาต
2371950600153011มูหมัดสายดี ลาเต๊ะST195060015301125/10/2554นักเรียนอนุญาต
2381819900139250ซันมาห์ หลานหาดst181990013925025/10/2554นักเรียนอนุญาต
2391960300093632นูรอามาณีย์ เซ็งเมาะst196030009363225/10/2554นักเรียนอนุญาต
2401959900395913นิอะฟีฟ แวดอยีST195990039591325/10/2554นักเรียนอนุญาต
2411960700066403มาตีนี เจ๊ะแวST196070006640326/10/2554นักเรียนอนุญาต
2421960300084951นูรมา เจ๊ะมูดอst196030008495126/10/2554นักเรียนอนุญาต
2431959900670531นิไรมีย์ วาบาst195990067053127/10/2554นักเรียนอนุญาต
2441949900241081อัสวัน เจะมะst194990024168128/10/2554นักเรียนอนุญาต
2451940700085386มูฮัมหมัดลุกมาน เจะเตะst194070008538628/10/2554นักเรียนอนุญาต
2462950601046763มารียา สะยูโซ๊ะST295060104676328/10/2554นักเรียนอนุญาต
2471961200098421นูรไลลา นามุงST196120009842128/10/2554นักเรียนอนุญาต
2481940400122022อับดุลเล๊าะ อาลีST194040012202231/10/2554นักเรียนอนุญาต
2491801600204784อิมรอน สุลงst1801600204784 31/10/2554นักเรียนอนุญาต
2501949800139796อับดุลฮากีม สามะst194980013979631/10/2554นักเรียนอนุญาต
2511940500149313มัรวาน อาแวST194050014931331/10/2554นักเรียนอนุญาต
2521949800148451อัลอามีน ซิมาst194980014845131/10/2554นักเรียนอนุญาต
2531950601245539อดุลย์ สะองst195060124553931/10/2554นักเรียนอนุญาต
2541949800140379อัขดุลฮากีม หวันวังST194980014037931/10/2554นักเรียนอนุญาต
2551949800145621อัสรี กาแมแลST194980014562131/10/2554นักเรียนอนุญาต
2561959900683017ซูไรนี วาจิ st195990068301731/10/2554นักเรียนอนุญาต
2571969900313275อิสมาแอ วานิst196990031327531/10/2554นักเรียนอนุญาต
2585940400021512อัสมะ กามาst594040002151231/10/2554นักเรียนอนุญาต
2591940600079007อาซียะห์ ยามาst194060007900731/10/2554นักเรียนอนุญาต
2601949900351509อัฟนันท์ แวอูมาst 194990035150931/10/2554นักเรียนอนุญาต
2611949800147641มัยสุรีย์ หะมะst194980014764131/10/2554นักเรียนอนุญาต
2621950600221512สารัม เซ็งมิงst195060022151531/10/2554นักเรียนอนุญาต
2631949800142398มูนิธ สแลแม็งst194980014239831/10/2554นักเรียนอนุญาต
2641949800147446อัมนะห์ ฮาแวsT194980014744631/10/2554นักเรียนอนุญาต
2651960200014571ฮากีมัน ยามาst196020001457131/10/2554นักเรียนอนุญาต
2661960600142931ฮานาฟี จิst196060014293131/10/2554นักเรียนอนุญาต
2675940700026196อาอีเสาะห์ ดาโอะst594070002619631/10/2554นักเรียนอนุญาต
2681949800148299โซเฟียร์ สาอุst19498001482992/11/2554นักเรียนอนุญาต
2691960300117680ฟิตรี อูมาst19603001176802/11/2554นักเรียนอนุญาต
2701941100059431บายูรี ซามาst19411000594312/11/2554นักเรียนอนุญาต
2711950600222829มัยมูน มะบาst19506002228292/11/2554นักเรียนอนุญาต
2721949800144048มูฮัมหมัดซอฟวาน วายะโยะst19498001440482/11/2554นักเรียนอนุญาต
2731959900645421บาซีร มาลายาst19599006454212/11/2554นักเรียนอนุญาต
2741949800138331มูฮำหมัดอะฟิฟ เเวอาเเซst19498001383312/11/2554นักเรียนอนุญาต
2751960501354158มาร์ดียะห์ กายูนิST19605013541582/11/2554นักเรียนอนุญาต
2761940600077624อาลฮัมดี อาบูst19406000776242/11/2554นักเรียนอนุญาต
2771959900666569บิสมิลลา คอและ st19599006665692/11/2554นักเรียนอนุญาต
2781949900355041ณาตาลีย์ ธรรมรักษาst19499003550412/11/2554นักเรียนอนุญาต
2791950600219097มูฮัหมัดยอรี สาและst19506002190972/11/2554นักเรียนอนุญาต
2801949800149210มูฮัมหมัดฟาอีส ฮะยีมะแซst19498001492102/11/2554นักเรียนอนุญาต
2811949800145672อามีเน๊าะ บากาST19498001456722/11/2554นักเรียนอนุญาต
2821940600074480มารูวัน กือจิst19406000744802/11/2554นักเรียนอนุญาต
2831950200061861อับดุลการีม วาเต๊ะst19502000618612/11/2554นักเรียนอนุญาต
2845940701033030ยุสรอ แบรอst59407010330302/11/2554นักเรียนอนุญาต
2851949800142681อิลฮัม มะยะเด็งST19498001426812/11/2554นักเรียนอนุญาต
2861940700113791มูฮำหมัดมัดราซ ซิมะแซst19407001137912/11/2554นักเรียนอนุญาต
2871940700077626พาตีเมาะ สาและST19407000776263/11/2554นักเรียนอนุญาต
2881949800148256อารีฟา ยะโกะST19498001482563/11/2554นักเรียนอนุญาต
2891959900627920ฟิรดาวส์ เจะนิst19599006279203/11/2554นักเรียนอนุญาต
2901950600225071มัรดียะห์ ดูละซะst19506002250713/11/2554นักเรียนอนุญาต
2911949800139729นัสริน ฮะst1949800197293/11/2554นักเรียนอนุญาต
2921949800141651นิอัสมี ฮะอะst19498001416513/11/2554นักเรียนอนุญาต
2931940800042565อิบตีซาม ฮาแวst19408000425653/11/2554นักเรียนอนุญาต
2941960300122985ฮุซนา นิมะst19603001229853/11/2554นักเรียนอนุญาต
2951950600222098นัสรี ดือราแมst19506002220983/11/2554นักเรียนอนุญาต
2961960601208323ฟารีดา ริตือมุงst19606012083233/11/2554นักเรียนอนุญาต
2971940800043944สูไรยา เซ็งมะst19408000439443/11/2554นักเรียนอนุญาต
2983949800030260ซรีนา นิต๊ะst39408000302603/11/2554นักเรียนอนุญาต
2991940800139729นัสริน ฮะst19498001397293/11/2554นักเรียนอนุญาต
3001950300112351ซัยนูน ลูดิงst19503001123515/11/2554นักเรียนอนุญาต
3011940600057437ฟาอีซะ นิทองST194060005743713/11/2554นักเรียนอนุญาต
3021940900219386ฮัสนะห์ ปูตะST194090021938613/11/2554นักเรียนอนุญาต
3031950600191516นูรีฮัน ลายามุงST195060019151613/11/2554นักเรียนอนุญาต
3041940700102141ไลลา ยูโซะst194070010214115/11/2554นักเรียนอนุญาต
3051950600123367มูฮัมหมัด พระศรีst195060012336715/11/2554นักเรียนอนุญาต
3061940900192755ยามีละ ดาโอะst194090019275515/11/2554นักเรียนอนุญาต
3071960600114015นูรีดา ยามาst196060011401515/11/2554นักเรียนอนุญาต
3081960700064385ซูฮัยนี ราพูst196070006438515/11/2554นักเรียนอนุญาต
3091949900283023นิริฎวาน วาบาst194990028302315/11/2554นักเรียนอนุญาต
3101949800113878ไฟซอล ฮะสะนิst194980011387815/11/2554นักเรียนอนุญาต
3111961200072821มาดีฮะห์ วาโอ๊ะst196120007582118/11/2554นักเรียนอนุญาต
3121960100117236อารีนี ไทยST196010011723619/11/2554นักเรียนอนุญาต
3131949800117831สูฮัยนี สนิแวST194980011783119/11/2554นักเรียนอนุญาต
3141940700103791ตัสนี นิแมST194070010379119/11/2554นักเรียนอนุญาต
3151960300103182นูรฟาซีลา วาเด็งST196030010318219/11/2554นักเรียนอนุญาต
3161940600048543อลาวียะห์ แปแนะst194060004854322/11/2554นักเรียนอนุญาต
3171949800111298นิอัสมา ฮะอะST194980011129822/11/2554นักเรียนอนุญาต
3181949800080902นิอซวาณีซัม ซาโลงST194980008090222/11/2554นักเรียนอนุญาต
3191949900278194อิสซะฮ์ คาเรงst194990027819422/11/2554นักเรียนอนุญาต
3201949900319346อิศมะฮ์ คาเรงst194990031934622/11/2554นักเรียนอนุญาต
3211950600157989อิหซัน ละแมซาst195060015798923/11/2554นักเรียนอนุญาต
3221960300106106พอตีเมาะ ตูแกบือซีST196030010610623/11/2554นักเรียนอนุญาต
3231900600119629สุไฮณี สาแม็งst190060011962923/11/2554นักเรียนอนุญาต
3241959900506901ซิลมีย์ จ่าวังst195990050690123/11/2554นักเรียนอนุญาต
3251949800095462อาอีเซาะ วาหลงst194980009546223/11/2554นักเรียนอนุญาต
3261910216180111พาตีเมาะ อาแวst191021618011123/11/2554นักเรียนอนุญาต
3272940700010520อัสนีดา เจะมะST294070001052026/11/2554นักเรียนอนุญาต
3281960700064206ฮานา สาฮีบาตูST196070006420629/11/2554นักเรียนอนุญาต
3291949800110216มาเรียนี แฉะST 194980011021630/11/2554นักเรียนอนุญาต
3301940600054365ฮานานี ปาแยst194060005436530/11/2554นักเรียนอนุญาต
3311949800106383โสรญา เจะเละst194980010638330/11/2554นักเรียนอนุญาต
3321960300102968มูรณี มิงยีst196030010296830/11/2554นักเรียนอนุญาต
3331940800037774ฟิตรีณี โตะละst194080003777430/11/2554นักเรียนอนุญาต
3341949800142720รุสดา ตาเฮst19498001427201/12/2554นักเรียนอนุญาต
3351959900679547มูนาดียา ลีST19599006795471/12/2554นักเรียนอนุญาต
3361949800140130ฟิตรีย์ ยูโซะST19498001401301/12/2554นักเรียนอนุญาต
3371940500152446อิฮซาน ลิจิst19405001524461/12/2554นักเรียนอนุญาต
3381940700119345วิลดาน หะมะst19407001193451/12/2554นักเรียนอนุญาต
3391960300121636อะฟันดี วานิst19603001216361/12/2554นักเรียนอนุญาต
3401949800112740นูรมี ดอฆอST19498001127401/12/2554นักเรียนอนุญาต
3411949900210603นูรียะห์ มูซอST1949902106032/12/2554นักเรียนอนุญาต
3421941100047867ซูไฮนี กือเตะst19411000478673/12/2554นักเรียนอนุญาต
3431949800101071ฮาฟีซี สาแมST19498001010714/12/2554นักเรียนอนุญาต
3441249900407730ราเชน กาซิมst12499004077304/12/2554นักเรียนอนุญาต
3451940800035381อับดุลเลาะ อาลีst19408000353814/12/2554นักเรียนอนุญาต
3461940700098046บุซตามี อาแซst19407000980464/12/2554นักเรียนอนุญาต
3471949800100343อัมรัน มะลีST19498001003424/12/2554นักเรียนอนุญาต
3481959900556551นูรฮีดายะห์ บารูST19599005565516/12/2554นักเรียนอนุญาต
3491940700095250รีดวัน มะลากอst19407000952506/12/2554นักเรียนอนุญาต
3501949800098747ซูลกิฟลี ยามินST19498000987476/12/2554นักเรียนอนุญาต
3511949800108190ลุกมาน เจ๊ะสนิST19498001081907/12/2554นักเรียนอนุญาต
3521949900269543โซเฟีย เจะฮะst19499002695437/12/2554นักเรียนอนุญาต
3531949800105689กาวีสนา สามะst19498001056897/12/2554นักเรียนอนุญาต
3541949800101691อาหมัดฟูรซัน สาและst19498001016918/12/2554นักเรียนอนุญาต
3551940100093031ซูเรียนี เจ๊ะอาลีst19401000930318/12/2554นักเรียนอนุญาต
3561960300108583รอฮิม อาลีSt196030010858312/12/2554นักเรียนอนุญาต
3571960300102224ยามีละห์ ซาST196030010222413/12/2554นักเรียนอนุญาต
3581940700085467มูซัมมิลร์ ลีแตst194070008546714/12/2554นักเรียนอนุญาต
3591950600146791มูฮัมมัด ซารูมอst195060014679114/12/2554นักเรียนอนุญาต
3601961300004622อาตีกะห์ สาอิst196130000462214/12/2554นักเรียนอนุญาต
3611949800131621ยัสริน ตะมอซาST194980013162114/12/2554นักเรียนอนุญาต
3621950600211355ราตีกา เสะอุแตst195060021135514/12/2554นักเรียนอนุญาต
3631941000267989ซูมัยยะห์ แวหะมะst194100026798914/12/2554นักเรียนอนุญาต
3641949800159525ฟาซีลา มะมิงst194980015952515/12/2554นักเรียนอนุญาต
3651950100200800อาอีเส๊าะ เจ๊ะมะst195010020080017/12/2554นักเรียนอนุญาต
3661940700082841นัสรียะฮ์ สามะST194070008284120/12/2554นักเรียนอนุญาต
3671940900184213ฮาซียะห์ ดอเลาะST194090018421320/12/2554นักเรียนอนุญาต
3681940700087508ตัสนีมย์ ลาตีST194070008750820/12/2554นักเรียนอนุญาต
3691949800088482ซูมัยยะห์ ดอสะst194980008848222/12/2554นักเรียนอนุญาต
3701940700099506ซัลมานร์ ลาหะมะst194070009950624/12/2554นักเรียนอนุญาต
3712940701018753นูรีซัน ยามากีแยst294070101875324/12/2554นักเรียนอนุญาต
3721901000093221ดรูณี หะยีอูมาst190100009322124/12/2554นักเรียนอนุญาต
3731940200110811ฮาบีบะ พุดสันสาหัดst194020011081124/12/2554นักเรียนอนุญาต
3741949900207173นูรฮูดา เจะเด็งST194990020717326/12/2554นักเรียนอนุญาต
3752940500014807ไซนี มะลีST294050001480726/12/2554นักเรียนอนุญาต
3761941100046682พาซีย๊ะ เปาะตีเมาะST194110004668226/12/2554นักเรียนอนุญาต
3771941100046569ฮาซามี วาเละST194110004656926/12/2554นักเรียนอนุญาต
3781960300081057ซายารียะห์ เจ๊ะหลงST196030008105726/12/2554นักเรียนอนุญาต
3791960600152979กัสตีนา สาระst196060015297926/12/2554นักเรียนอนุญาต
3801969900179358แมกือซง เจะซอst196990017935826/12/2554นักเรียนอนุญาต
3811949800088563ซูรีนา เจ๊ะเม๊าะst194980008856327/12/2554นักเรียนอนุญาต
3821950600147746ซัลวานี มูมิงst195060014774627/12/2554นักเรียนอนุญาต
3831950600151425นูรฮูดา มะเซ็งst19506001514253/1/2555นักเรียนอนุญาต
3841960300086962ซาอีด๊ะ สะรีบายอst19603000869624/1/2555นักเรียนอนุญาต
3851960500243981นริศา ยะโก๊ะst19605002439814/1/2555นักเรียนอนุญาต
3861960400075482กัสมีนี เจ๊ะลีst19604000754824/1/2555นักเรียนอนุญาต
3872960100013668พาตีเม๊าะ ดาโอ๊ะst29601000136684/1/2555นักเรียนอนุญาต
3881940700111891ซูฮัยฟา.อูมาSt19407001118914/1/2555นักเรียนอนุญาต
3891940700111892ซูฮัยฟา.อูมาSt19407001118914/1/2555นักเรียนอนุญาต
3901940600114891ซูฮัยฟา.อูมาSt19407001118914/1/2555นักเรียนอนุญาต
3911960300051751มายูดีน อาลีst19603000517156/1/2555นักเรียนอนุญาต
3921940800038100นูรีซา ดือเระst194080003810010/1/2555นักเรียนอนุญาต
3931940700092064ซาร์บานี บิงst194070009206410/1/2555นักเรียนอนุญาต
3941949800095551สาลีตา สุหลงst194980009555110/1/2555นักเรียนอนุญาต
3951960300108524อิลมี แมจิst196030010852413/1/2555นักเรียนอนุญาต
3961950500172480ฟัตมา ราแมst195050017248013/1/2555นักเรียนอนุญาต
3971961200084161มัซวัน อาบูst196120008416116/1/2555นักเรียนอนุญาต
3981940800031261อาตีซัน ลอมาST194080003126123/1/2555นักเรียนอนุญาต
3991969900181506อีลฮัม สาและST196990018150631/1/2555นักเรียนอนุญาต
4001950100194826นูรีดาห์ ดอมะST19501001948261/2/2555นักเรียนอนุญาต
4011940700092803ฟัสรียา หะแวST19407000928031/2/2555นักเรียนอนุญาต
4021940200113577นิตยา บารอสิดิกST19402001135772/2/2555นักเรียนอนุญาต
4031950600179028มาซีเต๊าะ มะสีละst19506001790285/2/2555นักเรียนอนุญาต
4041940700105450อีมาน ยามาอีมาน ยามา5/2/2555นักเรียนอนุญาต
4051941100045511นาดียะ กาเซงST19411000455116/2/2555นักเรียนอนุญาต
4065941100018991อัสมะ เงาะST594110001899112/2/2555นักเรียนอนุญาต
4071949800120564นูรลาวาตี บากาst194980012056414/2/2555นักเรียนอนุญาต
4081940700096272อาฮามัดซายฟุร์ สะมะแอST194070009627220/2/2555นักเรียนอนุญาต
4091940700101519มูรณี สาและst194070010151923/2/2555นักเรียนอนุญาต
4101949800117832สูฮัยนี สนิแวst194980011783223/2/2555นักเรียนอนุญาต
4111959900569253ซูไรลา แปเหาะิอิเลST195990056925313/3/2555นักเรียนอนุญาต
4121949800096396นัสรี เจะหะst194980009639615/3/2555นักเรียนอนุญาต
4131949800136894นุรมุนตาฮา มาโอ๊ะST19498001368945/4/2555นักเรียนอนุญาต
4141949900296281มีราณี บือซาST19499002962811/5/2555นักเรียนอนุญาต
4151930900017210อัมรัน สาลีST19309000172107/5/2555นักเรียนอนุญาต
4161969900333080อัลอะรอฟ มะเยาะST19699003330807/5/2555นักเรียนอนุญาต
4171960700071156ซูไฮลา อาแวST196070007115610/5/2555นักเรียนอนุญาต
4181949800126350ยูมัยซะห์ ดาโอ๊ะst194980012635010/5/2555นักเรียนอนุญาต
4191949800121871ฟิตรี ตาเย๊ะst194980012187110/5/2555นักเรียนอนุญาต
4201940700104160อิคลาซียะห์ เปาะสาจิst194070010416014/5/2555นักเรียนอนุญาต
4211940700106014ฟีรดาวส์ สามะst194070010601414/5/2555นักเรียนอนุญาต
4221941100053051สุไซบะห์ ยูโซะst194110005305114/5/2555นักเรียนอนุญาต
4231949800115455โซเฟียนีย์ เบ็ญเลาะห์st194980011545514/5/2555นักเรียนอนุญาต
4241909801082534อิกรัม ยาซิงST190980108253415/5/2555นักเรียนอนุญาต
4251949800099034แอรีซา ยาแตST194980009903415/5/2555นักเรียนอนุญาต
4261941100057617มูฮัมหมัดไฟซาล เเซst194110005761716/5/2555นักเรียนอนุญาต
4271959900535995ซารีอะห์ หะยีอับดุลเล๊าะst1959900535995517/5/2555นักเรียนอนุญาต
4281950600185770ฮาฟีกีน บือราเฮงST195060018577018/5/2555นักเรียนอนุญาต
4291960300099711ซอเฟียะ แวเจะst196030009971121/5/2555นักเรียนอนุญาต
4301949800100687นุฟารา สะมาแอst194980010068721/5/2555นักเรียนอนุญาต
4311949800102302นูรมา บอเถาะst194980010230224/5/2555นักเรียนอนุญาต
4321940800033604นาอีมะห์ เปาะเฮงst194080003360424/5/2555นักเรียนอนุญาต
4331969800196765อาสมะห์ บินยาst196980019676524/5/2555นักเรียนอนุญาต
4341949800129910พีรดาว สามะST194980012991027/5/2555นักเรียนอนุญาต
4351960100127061รุสลีดา แดเด๊าะst196010012706129/5/2555นักเรียนอนุญาต
4361940600049167อาเเอเสาะ ยามาST194060004916731/5/2555นักเรียนอนุญาต
4371940500102392nurao dasengst194050010239231/5/2555นักเรียนอนุญาต
4382941100008622ซาฮีรา บินลาเต๊ะst294110000862231/5/2555นักเรียนอนุญาต
4391960300091869มูหามัดเปาซี มะอีแตst196030009186931/5/2555นักเรียนอนุญาต
4401940700094679อันหนัฟ ยะพาst194070009467931/5/2555นักเรียนอนุญาต
4411940800033183มูฮัมหมัดซูเปียน เจ้ะเซ็งst194080003318331/5/2555นักเรียนอนุญาต
4421940800033354อารอฟัซ เจ๊ะหะst19408000333545/6/2555นักเรียนอนุญาต
4432940400012527อัฟฟัน เจ๊ะเล๊าะst29404000125276/6/2555นักเรียนอนุญาต
4441940700114378นาอีมะห์ มาหะมะST19407001143786/6/2555นักเรียนอนุญาต
4451949133800126สุไรยา ดือราโอะst19491338001266/6/2555นักเรียนอนุญาต
4461940800042450ซูรีฮัน กะบาซอst19408000424506/6/2555นักเรียนอนุญาต
4471940400117312แวฮุสนา โซะst19404001173126/6/2555นักเรียนอนุญาต
4481940400118432ซาปีเกาะต์ หมิ๊st19404001184326/6/2555นักเรียนอนุญาต
4491960700071415นูรูลอีสกานดา ตาเย๊ะst19607000714158/6/2555นักเรียนอนุญาต
4501949800148345นาอีม สแลแมst194980014834510/6/2555นักเรียนอนุญาต
4511940400092212ดานียาน มะแซst194040009221211/6/2555นักเรียนอนุญาต
4521969900235347ฮูเซ็น ตาเยะst196990023534711/6/2555นักเรียนอนุญาต
4535940400020915มูฮัมมัดฟิตรี หาแวst594040002091511/6/2555นักเรียนอนุญาต
4541950600211371รุสลัน สะองst195060021137111/6/2555นักเรียนอนุญาต
4551959900666844ต่วนมุมีนะห์ ยามาst195990066684413/6/2555นักเรียนอนุญาต
4561960300120681นูรฮายาตี มะอีแตst196030012068113/6/2555นักเรียนอนุญาต
4571960600161692ไซนุงอาบีดีน จิ196060016169214/6/2555นักเรียนอนุญาต
4581960600148424รูสูวรรณ จูแหst196060014842414/6/2555นักเรียนอนุญาต
4591960600133133พัชลีซา เปาะเต๊ะST196060013313314/6/2555นักเรียนอนุญาต
4601959900672577มุลกานต์ ซิมาst194070006556616/6/2555นักเรียนอนุญาต
4611969900174691นาริต้า แนะst196990017469116/6/2555นักเรียนอนุญาต
4621960600121496อาตีกะห์ สาและst196060012149617/6/2555นักเรียนอนุญาต
4631949800094954ยารอดะ โต๊ะดูกูst194980009495417/6/2555นักเรียนอนุญาต
4641949800099565วันซากีนะห์ เบ็ญอาลาวีst194980009956517/6/2555นักเรียนอนุญาต
4651960600116964มายูวา เมเฮst196060011696417/6/2555นักเรียนอนุญาต
4665950601033020ยัซมีย์ ยูโซะST595060103302017/6/2555นักเรียนอนุญาต
4671960700078584นุรอีณา ยูโซ๊ะst196070007858418/6/2555นักเรียนอนุญาต
4681960700081038นาเดีย ยุนุ๊ST196070008103818/6/2555นักเรียนอนุญาต
4691960700076689สูมีรา บือโตST196070007668918/6/2555นักเรียนอนุญาต
4701940700102639อัสมีซา สาและตีกอST194070010263918/6/2555นักเรียนอนุญาต
4711940700110011อับดุลกอนี ปูเตะst194070011001118/6/2555นักเรียนอนุญาต
4721949800122290อาลีฟ แวแมst194980012229018/6/2555นักเรียนอนุญาต
4731960100151761มูฮำหมัดบัสรี หะมะst19601001517618/6/2555นักเรียนอนุญาต
4741940800039122มัสรูย์ ลีมะst194080003912218/6/2555นักเรียนอนุญาต
4751949800122516อัรฟะ หามะst194980012251618/6/2555นักเรียนอนุญาต
4761959900546423อามารุต กือนิst195990054642318/6/2555นักเรียนอนุญาต
4771949900322339อัลมัรวาน ฮาแวst194990032233918/6/2555นักเรียนอนุญาต
4781940600059863ฮูด มาหะมะst194060005986318/6/2555นักเรียนอนุญาต
4791949800121111มูอัมมัร เวาะหลง194980012111118/6/2555นักเรียนอนุญาต
4801949800137840มูรณี สะมะแอst194980013784018/6/2555นักเรียนอนุญาต
4813940700309191สานีสาฮูรี หะมะst394070030919118/6/2555นักเรียนอนุญาต
4822904000019814ปาดีละห์ จูนอST290400001981420/6/2555นักเรียนอนุญาต
4831950600179397ตัสนีม สะมาอุงST195060017939720/6/2555นักเรียนอนุญาต
4841940400108623สุกรียา อาบาst194040010862320/6/2555นักเรียนอนุญาต
4851960700080619ต่วนหารง รอเซ้งst196070008061920/6/2555นักเรียนอนุญาต
4861940700065566อาฟิส สะมะเเอst194070006556620/6/2555นักเรียนอนุญาต
4871960500022958อามีน สามีงst196050002295820/6/2555นักเรียนอนุญาต
4881950600033237ฟาอิส เเอมิst195060003323720/6/2555นักเรียนอนุญาต
4891940700096116อัสรีนา วานิST194070009611620/6/2555นักเรียนอนุญาต
4901960600145379ฮาริษ สาและst196060014537921/6/2555นักเรียนอนุญาต
4911959900433556แวเซาะ อาแวst195990043355621/6/2555นักเรียนอนุญาต
4921959900490240นูรีซาน ดาหาเล็งst195990049024021/6/2555นักเรียนอนุญาต
4932940700013189นูรีฮะห์ บูละst294070001318921/6/2555นักเรียนอนุญาต
4942940700011500นูรฮัดรียะ๊ ฮะเลาฮ์st294070001150021/6/2555นักเรียนอนุญาต
4951940600081648มูฮัมหมัดอีรฟาน คารีst194060008164822/6/2555นักเรียนอนุญาต
4961940900270560ตาร์มีซี วานิst194090027056022/6/2555นักเรียนอนุญาต
4971949800151877ไฟซอล ดาหะลีst194980015187722/6/2555นักเรียนอนุญาต
4981949800149384มูฮัมหมัดอาดิล สาและstๅ194980014938422/6/2555นักเรียนอนุญาต
4991949800150421อาจยุทธ มะเเซst194980015042122/6/2555นักเรียนอนุญาต
5001950601250630บาญาณ สะตาst195060125063022/6/2555นักเรียนอนุญาต
5011949800155911รุสฮาดี ยูโซะ st194980015591122/6/2555นักเรียนอนุญาต
5021949800158120อัซมาวี เจะแวst194980015812022/6/2555นักเรียนอนุญาต
5031949800159347ณัชห์วา โตะมูโดst194980015934722/6/2555นักเรียนอนุญาต
5041949800152351ทัศณีม มะแซst194980015235122/6/2555นักเรียนอนุญาต
5051949900397371นัจมีย์ หะยีวันนิกst194990039737122/6/2555นักเรียนอนุญาต
5061960060115747ZULKIFLI SAMAELAEST196006011854722/6/2555นักเรียนอนุญาต
5071949800157085อานัน สูST194980015708522/6/2555นักเรียนอนุญาต
5081959900715950kausar chehdingst195990071595022/6/2555นักเรียนอนุญาต
5091949800158898อินอาม ดิงst194980015889822/6/2555นักเรียนอนุญาต
5101941100063536อารีฟ เจะแวST194110006353622/6/2555นักเรียนอนุญาต
5111940800170171นิอัฟด๊อล นิสาแยst05588465674522/6/2555นักเรียนอนุญาต
5121959300010110อารีเพ็น สาระst195930001011022/6/2555นักเรียนอนุญาต
5131950601263677มุสลีมีน วาจิst19506126367722/6/2555นักเรียนอนุญาต
5141949800160535นูรอาซีกีน หะยีเจ๊ะแวST194980016053524/6/2555นักเรียนอนุญาต
5151960300110456อีสยัน รีเด็งST196030011045624/6/2555นักเรียนอนุญาต
5161950600214389นุรยามี วาบาst195060021438924/6/2555นักเรียนอนุญาต
5171960600166323นูรอัยนี ไตรพรst196060016632324/6/2555นักเรียนอนุญาต
5181959900573854นูรีซาน หะสะแมst195990057385424/6/2555นักเรียนอนุญาต
5191949800134824เดียร์ณา ดือราโอะst194980013482424/6/2555นักเรียนอนุญาต
5201940700110241อามานี ดือเระสเตst194070011024124/6/2555นักเรียนอนุญาต
5211940500120129ฟัตมา ประดู่st194050012012924/6/2555นักเรียนอนุญาต
5221940700105069อามีลา วาแม็งst194070010506924/6/2555นักเรียนอนุญาต
5231941100053158นาซือเราะ เจะแวst194110005315825/6/2555นักเรียนอนุญาต
5241950600184366รุสนาณี ดาฮิงst195060018436625/6/2555นักเรียนอนุญาต
5251960400093791นูรอาซีซะห์ ยิบือซาst196040009379125/6/2555นักเรียนอนุญาต
5261949800113151นูไรฟะ เจ๊ะมะst194980011315125/6/2555นักเรียนอนุญาต
5271960600137309อามีเนาะ สามะยะซาst196060013730926/6/2555นักเรียนอนุญาต
5281960300095953อัสมีดา มายิst196030009595326/6/2555นักเรียนอนุญาต
5291960200131648สีตีมารีแย สาและst196020013164826/6/2555นักเรียนอนุญาต
5301949800149376มิตซัลมีนา เซ็งมะst194980014937627/6/2555นักเรียนอนุญาต
5311949800151354ซูเฟียน มาหามะสะst194980015135427/6/2555นักเรียนอนุญาต
5321940400120569ฮูซาม สะมาโระst194040012056927/6/2555นักเรียนอนุญาต
5331940800042743รุสลัน มาหะมะst194080004274327/6/2555นักเรียนอนุญาต
5341940800043022บัดรี สมาแอst194080004302227/6/2555นักเรียนอนุญาต
5351960300126182อับดุลเราะฮมัน รีมานิst196030012618227/6/2555นักเรียนอนุญาต
5361940400118912ซานูซี อาบาst194040011891227/6/2555นักเรียนอนุญาต
5371940700119965อิรฟาน มะซาst194070011996527/6/2555นักเรียนอนุญาต
5381909802318761กอซซานีย์ สุเรรัตน์st190980231876127/6/2555นักเรียนอนุญาต
5391949800137807อัสรัน ลาคอst194980013780728/6/2555นักเรียนอนุญาต
5401969900333675อัสรี สะอะst196990033367528/6/2555นักเรียนอนุญาต
5411940700095101ฟาตีเมาะห์ ดือราแมst194070009510128/6/2555นักเรียนอนุญาต
5421960600137929สูไรลาโตะหลูst19606001379291/7/2555นักเรียนอนุญาต
5431959900446917ฮานีตา โต๊ะตามst19599004469171/7/2555นักเรียนอนุญาต
5441940800038541ซูไรยา มะโระst19408000385411/7/2555นักเรียนอนุญาต
5451960600146707กูสมีโตะหลูST19606001467071/7/2555นักเรียนอนุญาต
5461940400085038ฟาดีละst19404000850381/7/2555นักเรียนอนุญาต
5471909802307271กูอานีซ๊ะห์ อับดุลบุตรst19098023072712/7/2555นักเรียนอนุญาต
5481941100057421นูรมี บราเซะst19411000574212/7/2555นักเรียนอนุญาต
5491940400096536รอฟีนา ดอรอเเมst19404000965363/7/2555นักเรียนอนุญาต
5501949800114645รอฮานา มะอีลาst19498001146453/7/2555นักเรียนอนุญาต
5511940400154004พาดีละห์ มาหะst19404001540043/7/2555นักเรียนอนุญาต
5521969900024949อัสมะ ลาเเตะst19699000249493/7/2555นักเรียนอนุญาต
5531959980001583บาซีร มาลายาst195998000115839/7/2555นักเรียนอนุญาต
5541949900400798ฟาร์ติมา ธรรมรักษาst194990040079810/7/2555นักเรียนอนุญาต
5551941001328221อิลฮาม วาแมst194100132822110/7/2555นักเรียนอนุญาต
5561960300130465อับดุลฮากีม สะมะแอst196030013046510/7/2555นักเรียนอนุญาต
5571940600080269ซามีเราะห์ มะโซ๊ะst194060008026910/7/2555นักเรียนอนุญาต
5581949800152962อมินทร์ เยะแลst194980015296210/7/2555นักเรียนอนุญาต
5591949800159371อารีนา สาแมst194980015937110/7/2555นักเรียนอนุญาต
5601949800156445นาอีมมะฮ์ เจะนะst194980015644510/7/2555นักเรียนอนุญาต
5611949800150161มูฮัมหมัดคอซาฟี ยูแมst194980015016110/7/2555นักเรียนอนุญาต
5621940400129124อัลฟารีย์ มะแม้็งst194040012912410/7/2555นักเรียนอนุญาต
5631949800155848นุรปัตมาวาตี ลาเตะst194980015584810/7/2555นักเรียนอนุญาต
5641950601248201ฮิรมี หะสีแมงst195069124820110/7/2555นักเรียนอนุญาต
5651969900349695อามีเราะห์ ลาสะมะแมst196990034969510/7/2555นักเรียนอนุญาต
5661949800156232ฟาห์มีน เจ๊ะสมาแอst194980015623210/7/2555นักเรียนอนุญาต
5675940701033269ซุลฟา แตเปาะst594070103326910/7/2555นักเรียนอนุญาต
5681949800156488อัสมาอ์ รีจิst194980015648810/7/2555นักเรียนอนุญาต
5691949800150544ทัศมา ดือราแมst194980015054410/7/2555นักเรียนอนุญาต
5701941100060987นุรตี สาแมst 194110006098710/7/2555นักเรียนอนุญาต
5711950601251474นูรุลอีมาน ฮะสะแตst195060125147410/7/2555นักเรียนอนุญาต
5721959900695399หๅดีบะห์ มะst195990069539910/7/2555นักเรียนอนุญาต
5731949800157140ฮานาอ์ สามะst194980015714010/7/2555นักเรียนอนุญาต
5741950601246004มัสวิณ บากาsT195060124600410/7/2555นักเรียนอนุญาต
5751940701137576ลุตฟียะห์ เจะแวst194070113757610/7/2555นักเรียนอนุญาต
5761961100138269ณุอัยม์ บูละst 196110013826910/7/2555นักเรียนอนุญาต
5771949800153772ฟาติล สาแมปาแตst194980015377210/7/2555นักเรียนอนุญาต
5781940400128811มูรณีย์ เด็งst194040012881110/7/2555นักเรียนอนุญาต
5791949800149912ตักวา ตาเยะst194980014991210/7/2555นักเรียนอนุญาต
5801949900387716นูรซาฮีร่า วานิst194990038771610/7/2555นักเรียนอนุญาต
5811949800149916ตักวา ตาเยะst194980014991610/7/2555นักเรียนอนุญาต
5821960300126441ดารีซ๊ะ บีดิงst196030012644110/7/2555นักเรียนอนุญาต
5831950601260066ซอฟัต เซ็งซะst195060126006610/7/2555นักเรียนอนุญาต
5841949800152920มูฮัมหทัดรีดวัน ยูโซะst194980015292010/7/2555นักเรียนอนุญาต
5851949900404351arina samest194990040435110/7/2555นักเรียนอนุญาต
5861949900387902อิบรอเฮง หะยีเจ๊ะเต๊ะst194990038790210/7/2555นักเรียนอนุญาต
5871950500203202ริดด์วาน มูหามัดst195050020320210/7/2555นักเรียนอนุญาต
5881950601252659ซุกรัณ หาสีแมงst195060125265910/7/2555นักเรียนอนุญาต
5891950601250893ฮารีฟ มะเซ็งst195060125089310/7/2555นักเรียนอนุญาต
5901949800161058อาฟาฟ อนันทบริพงค์st194980016105810/7/2555นักเรียนอนุญาต
5911940700093788รอกีเยาะ เจ๊ะมะst194070009378811/7/2555นักเรียนอนุญาต
5921940700093974ฟิรฮาน สาหะst194070009397411/7/2555นักเรียนอนุญาต
5931919900295501อลิฟ ชำนาญนาst191990029550111/7/2555นักเรียนอนุญาต
5941959900731662นัสริน สาแมst195990073166211/7/2555นักเรียนอนุญาต
5951940400132585ไซดีนันต์ เจะเงาะST194040013258511/7/2555นักเรียนอนุญาต
5965941100042108รุซดา ดัมแมst594110004210811/7/2555นักเรียนอนุญาต
5971960300133871นูรีซัน ปาทานst196030013387111/7/2555นักเรียนอนุญาต
5981969900367251นูรีดา ปาเนาะst16990036725111/7/2555นักเรียนอนุญาต
5991949800162097อามีร สามะst194980016209711/7/2555นักเรียนอนุญาต
6001949800164642คอดาฟีย์ เจะและST194980016464211/7/2555นักเรียนอนุญาต
6011959300007912รีฟฮาน กาเต๊ะst195930000791211/7/2555นักเรียนอนุญาต
6021940800046897อวาติฟ หะมะST194080004689711/7/2555นักเรียนอนุญาต
6031949800161414ฟิตรี เจะเงาะst194980016141411/7/2555นักเรียนอนุญาต
6045940701033625อานีซะห์ ซาเฮาะst5940701033625611/7/2555นักเรียนอนุญาต
6051949800164715ฟารีฮาน สามะST194980016471511/7/2555นักเรียนอนุญาต
6061960400084562นูรีฮา ปะดอมะST196040008456211/7/2555นักเรียนอนุญาต
6071940700089403ฟาดีละห์ สาแม?ST194070008940311/7/2555นักเรียนอนุญาต
6082940700013405ซูไฮลา มูนะST294070001340511/7/2555นักเรียนอนุญาต
6091949800096377รอฮานา มะแดST194980009637711/7/2555นักเรียนอนุญาต
6101941100047972ซูไฮลา พวงST194110004797212/7/2555นักเรียนอนุญาต
6111940400139294บุสริน สีผ่องst194040013929412/7/2555นักเรียนอนุญาต
6121949800166924อาลิฟลาม สุหลงst194980016692412/7/2555นักเรียนอนุญาต
6131949800166984มูฮัมหมัดอัสฮา ดือเระst194980016698412/7/2555นักเรียนอนุญาต
6142941100011119อัฟฟาน อาบูst294110001111912/7/2555นักเรียนอนุญาต
6151949800162127รูซุวัน อาแวst194980016212712/7/2555นักเรียนอนุญาต
6161940800045009มาหามะซารีฟ มะแซst194080004500912/7/2555นักเรียนอนุญาต
6171959900669550นิอายุ นิหะst19599006955012/7/2555นักเรียนอนุญาต
6181940701134364ด.ช ซักวาน สารอเองST194070113436412/7/2555นักเรียนอนุญาต
6191949900403568นัศรูน มามะST194990040356812/7/2555นักเรียนอนุญาต
6201949800152951อับดุลฮาฟิส ปุยาst194980015295112/7/2555นักเรียนอนุญาต
6211940500161658บาดาวี สาและst194050016165812/7/2555นักเรียนอนุญาต
6221940600081494นุรดีน สะมาแอst194060008149412/7/2555นักเรียนอนุญาต
6231950601247884ฟัรฮาน ดอรอเซัะst195060124788412/7/2555นักเรียนอนุญาต
6241969900337069อับดุลฮาฟีส สะรอst196990033706912/7/2555นักเรียนอนุญาต
6255950601034107ฮูซาม ลาเต๊ะST595060103410712/7/2555นักเรียนอนุญาต
6261949900396014ซูลกิฟลี ยามาแลst194990039601412/7/2555นักเรียนอนุญาต
6271959900765702ภูวนิล ยูโซ๊ะst195990076570213/7/2555นักเรียนอนุญาต
6281969800271601นาเดียร์ บูเซ็งst196980027160113/7/2555นักเรียนอนุญาต
6291940800046803นอีม หลงst194080004680313/7/2555นักเรียนอนุญาต
6301949800165819นิฮาซัน โตะหะมะst194980016581913/7/2555นักเรียนอนุญาต
6311949800160892ฟิรดาห์ ยีเจะดือราแมst194980016089213/7/2555นักเรียนอนุญาต
6321940400135795นูรูลฮูดา เปาะเลาะst194040013579513/7/2555นักเรียนอนุญาต
6331959900746147อินนาส เจ๊ะอาแวst 195990074614713/7/2555นักเรียนอนุญาต
6341959900760468อับดุลฮากิม มาหะst195990076046813/7/2555นักเรียนอนุญาต
6351949800160710รอฮายา มะแดst194980016071013/7/2555นักเรียนอนุญาต
6361949800163310มาเรียณี ยามาst194980016331013/7/2555นักเรียนอนุญาต
6371949800160060ซามีร มะแซst194980016006013/7/2555นักเรียนอนุญาต
6381941100061720ฟิรดาวส์ สาเมาะst194110006172013/7/2555นักเรียนอนุญาต
6391940701141875มูฮัมหมัด ตาเยะst194070114187513/7/2555นักเรียนอนุญาต
6401941100062289นุรฮาบีบีย์ ตาวาst194110006228913/7/2555นักเรียนอนุญาต
6411949800162861ฟาร์ติน แบเลาะst194980016286113/7/2555นักเรียนอนุญาต
6421941100062602ฟิตรี กะเตะst194110006260213/7/2555นักเรียนอนุญาต
6431949900435842อาตีกะห์ ตาวาst194990043584213/7/2555นักเรียนอนุญาต
6441949900433742ญุมลาตี สามะอาลีst 194990043374213/7/2555นักเรียนอนุญาต
6451941100062530ฟุรกอน มาหะมะst194110006253013/7/2555นักเรียนอนุญาต
6461949900435576อัสมาอ์ อาแวst194990043557613/7/2555นักเรียนอนุญาต
6471949900421191ฮัณนันท์ เปาะวีst194990042119113/7/2555นักเรียนอนุญาต
6481950601262069นุรมี กะจิst195060126206913/7/2555นักเรียนอนุญาต
6491949800163468นารีมะฮ์ กาเจst194980016346813/7/2555นักเรียนอนุญาต
6501949800160906มัสลีดา ยูโซ๊ะst194980016090613/7/2555นักเรียนอนุญาต
6511949900436458ซาฮาบุดดีน ดะกาst194990043645813/7/2555นักเรียนอนุญาต
6521940800047427อะวาฏิฟ แมst194080004742713/7/2555นักเรียนอนุญาต
6531949800163174รอดียา แวดาแมst194980016317413/7/2555นักเรียนอนุญาต
6541949800162666ฮานาน กาแจst194980016266613/7/2555นักเรียนอนุญาต
6551940400184711อดิลันต์ บากาst194040018471113/7/2555นักเรียนอนุญาต
6561599000645421บาซีร มาลายาst195990064542118/7/2555นักเรียนอนุญาต
6571940100164170มาน มะมิงst194010016417030/7/2555นักเรียนอนุญาต
6581960600161695บีดีน ตายาst196060016169530/7/2555นักเรียนอนุญาต
6591949800131752ฮายาตี มะเละst194980013175231/7/2555นักเรียนอนุญาต
6605940701033277baddaro แตเปาะst59407010332771/8/2555นักเรียนอนุญาต
6611940700106456อรุณี หนูลีเตีะst19407001064564/8/2555นักเรียนอนุญาต
6621961200076877นูรไอนี สาแมst19612000768776/8/2555นักเรียนอนุญาต
6631961300005301โนร์อามีรา อาแวst19613000053016/8/2555นักเรียนอนุญาต
6641960600137295ลาตีปะ อาแซst196060013729512/8/2555นักเรียนอนุญาต
6651940600085498ฟุรกร วาเล๊าะแตst194060008549828/8/2555นักเรียนอนุญาต
6663940600085496furkon yuyust394060008549628/8/2555นักเรียนอนุญาต
6673727000255440furkon yuyust372700025544028/8/2555นักเรียนอนุญาต
6681959900011583นาซีร มาลายาst195990064542129/8/2555นักเรียนอนุญาต
6691941100048359นรูฮายาตี ยามูst194110004835929/8/2555นักเรียนอนุญาต
6701960400076781ซากีเราะ อีลาst196040007678129/8/2555นักเรียนอนุญาต
6711941100050531อัสมา แรเฮ็งst194110005053129/8/2555นักเรียนอนุญาต
6721960400082675ฟาตีฮะห์ ซอมูดอst196040008267529/8/2555นักเรียนอนุญาต
6731960400084724ยีสมาณี สาและst196040008472429/8/2555นักเรียนอนุญาต
6741960400079747นิซูเฟีย นิบือซาst196040007974729/8/2555นักเรียนอนุญาต
6751949800123041โสรยา สาแมะst194980012304130/8/2555นักเรียนอนุญาต
6761949800169164อิบรฮิม แซเมาะst19498001691647/9/2555นักเรียนอนุญาต
6771949800157751อิลฮาม สะนิst19498001577517/9/2555นักเรียนอนุญาต
6781950600135210อุสมาน มะแอSt195060013521017/9/2555นักเรียนอนุญาต
6791950600135214อุสมาน มะแอSt195060013521017/9/2555นักเรียนอนุญาต
6801941100057234นิเพาซียะห์ วาบาST194110005723418/9/2555นักเรียนอนุญาต
6811949800126767โซเฟีย บูละST194980012676718/9/2555นักเรียนอนุญาต
6821941000287394ต่วนอารีฟ๊ะห์ ลองสือรีst194100028739418/9/2555นักเรียนอนุญาต
6831959900679261นีดา สะตาst195990067926118/9/2555นักเรียนอนุญาต
6841950600179753ซาลาฮูดิน มูมิงst195060017975319/9/2555นักเรียนอนุญาต
6851960300092318นูรฮายาตี โต๊ะลอst196030009231827/9/2555นักเรียนอนุญาต
6862950300018485นายีฮา เจะอาแวST29503000184856/10/2555นักเรียนอนุญาต
6871949800112821อารีนีST194980011282111/10/2555นักเรียนอนุญาต
6881940500141487ฟัตฮี อาลีST194050014148711/10/2555นักเรียนอนุญาต
6891940700093745นูรียาณี ยูโซะST194070009374512/10/2555นักเรียนอนุญาต
6901950600217329ซอฟฟวดีน สะมะดีst195060021732915/10/2555นักเรียนอนุญาต
6911969900235348ฮูเซ็น ตาเยะst196990023534816/10/2555นักเรียนอนุญาต
6921960300099665อับดุลมุนตะกิม ลาเต๊ะST196030009966524/10/2555นักเรียนอนุญาต
6931949800133126สุไรยา ดือราโอะst194980013312631/10/2555นักเรียนอนุญาต
6941960400080401อัมรัณ แปซะST19604000804011/11/2555นักเรียนอนุญาต
6951959900679253นีดาต สะตาst19599006792532/11/2555นักเรียนอนุญาต
6965940701032181ยัสมีนี หะยีมะสาอิst59407010321814/11/2555นักเรียนอนุญาต
6971941100054600อารีฟอะ กือเตะSt19411000546006/11/2555นักเรียนอนุญาต
6981949800123075อับดุลเลาะ ลีมะst19498001230756/11/2555นักเรียนอนุญาต
6991950601241274ญาฮานะห์ อาแซst 19506012412747/11/2555นักเรียนอนุญาต
7001949800094130ไพซอน สนิst19498000941308/11/2555นักเรียนอนุญาต
7011940800045007mahamasarif masaest19480004510098/11/2555นักเรียนอนุญาต
7021940800045001mahamasarif masaest19408000450098/11/2555นักเรียนอนุญาต
7031940600885490ฟุรกร วาเล๊าะแตst194060088549013/11/2555นักเรียนอนุญาต
7041949800165614อานีตา แมเราะst194980016561413/11/2555นักเรียนอนุญาต
7051949800161465นิรุซดา ปอจิst194980016146513/11/2555นักเรียนอนุญาต
7061959300001035ฮารีฟ ยะหริ่งst195930000103513/11/2555นักเรียนอนุญาต
7071959900717660บิสมี สามะst195990071766013/11/2555นักเรียนอนุญาต
7081960700104615มูฮำหมัดไซฟุุดดีน ดอเลาะst196070010461513/11/2555นักเรียนอนุญาต
7091949900034382อิลยาส ดอเลาะst194990003438213/11/2555นักเรียนอนุญาต
7101949900383494มูอำหมัด มามุst194990038349413/11/2555นักเรียนอนุญาต
7111949800167757ซุกรอน โต๊ะพาst194980016775715/11/2555นักเรียนอนุญาต
7121949800166661อัยมาน สนิแวst194980076666115/11/2555นักเรียนอนุญาต
7131959900785266นุบฮาน กาเร็งst195990078526615/11/2555นักเรียนอนุญาต
7141949800143220อิลมี โต๊ะพาst194980014322020/11/2555นักเรียนอนุญาต
7151950600169421ศูญาณา วัชรเวศSt195060016942121/11/2555นักเรียนอนุญาต
7165940500048056ฟัตวา ดอเลาะst594050004805625/11/2555นักเรียนอนุญาต
7171940500153170เฟาซียะห์ กาเจst194050015317027/11/2555นักเรียนอนุญาต
7181969900306279นาดียา อิเเตอินอst196990030627928/11/2555นักเรียนอนุญาต