รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Saburi WiFi)
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ชื่อผู้ใช้ วันที่สมัคร ประเภทผู้ใช้ ยืนยันผู้ใช้
11949900301412สุไรยา แวเตะสุไรยา แวเตะ24/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
21949900337506รุสอัสนีรา เจะเฮงรุสอัสนีรา เจะเฮง24/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
31960300104774นูรีฮะ ดือราแม196030010477424/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
41940600054161อิืลฮาม มีสาth194060005416124/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
51900300187521สวรส เม๊าะสนิสวรส25/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
61949800111310นาดูวะห์ แมดงนาดูวะห์25/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
71900300183909จันทร์จิรา เม๊าะสนิจันทร์จิรา25/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
8196990021927922237วันฟาราห์ ละบายดีมัญ26/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
91969900244478อานีรุดน์ สะแมanirud26/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
101940800037391บุลคอรี สูลงบุลคอรี26/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
111949800113266มูฮัมหมัดซาฟูอะ นิบูsafuat1126/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
121960300102984มูฮำหมัดอัสฮา มะวิงkagawa26/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
131940700075712อิมรอน ตอเละtonsaifc26/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
141949800144064รุสดี เฮงบีรุสดี เฮงบี27/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
151959900509358อิคลาสyoudance28/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
161940700105557ซูลกีฟลี อูเมงmonkey5432128/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
171969900333081อัลอะรอฟ มะเยาะalarof.m28/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
181900501126325นาตยา มะโรงรัตน์นาตยา มะโรงรัตน์29/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
191969900236742นูรฮากีหม๊ะ บินอูเซ็งนูรฮากีหม๊ะ บินอูเซ็ง29/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
201912345678900vavi vasst191234567890030/6/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
211940700110569th1940700110569อัมนาน ดาแม1/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
221940700104895กาซูมา เจ๊ะโซ๊ะกาซูมา2/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
231940700099492วัณเเดเนีย ฮะซาSt19407000994929/7/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
241949800149911ตักวา ตาเยะstตักวา10/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
251949800151184อามีน ร่าหมานst10/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
261949800150307ฟัชรีย์ ยีเจะดือราเเมฟัชรีย์10/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
271959900705831นูรฮานาน โซะมะดะst195990070583110/7/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
281949800150528furhan asaefurhan10/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
291949800165631สาบีล ปากามะสาบีล11/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
301949800162950ฟิรดาวน์ กามานะไทฟิรดาวน์11/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
315940701034419มุสตากีม สาเเมมุสตากีม11/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
325941100042094อับดุลเลาะ ปล่องหอยอับดุลเลาะ11/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
331959300007475นาซีเราะ มูเเวนาซีเราะ 11/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
341949800096337รอฮานา มะแดรอฮานา11/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
351949800167650ซานูซี อาแว194980016765012/7/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
361959900758544นุรอาฟานีย์ คาเดร์st195990075854412/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
371940600082768อับดุลบาซิ เจะดาโอะbaseer24@hotmail.com12/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
381949800156411อับดุลมาร์ติน หวันวังst194980015641112/7/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
391939900669330นิอายุ นิหะsT193990066933012/7/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
401949800162453มีนีนา อาเซ็งst194980016245313/7/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
411940400111659นุรมา สะอินุรมา16/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
421949800136142ฟิตเราะห์ เจะนิฟิตเราะห์16/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
431949800131647นูรุลฮูดา กาเจนูรุลฮูดา16/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
441940700116320อารีณา สะรีเดะอารีณา16/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
451959900632214ด.ญ รุสนาณ๊ หามะรุสนาณี หามะ19/7/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
461940600072169st1940600072169อับดุลเลาะ อารง1/8/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
475940701033242รอฎวา แตเปาะst1/8/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
481969900439643muhammadmadaneest19699004396431/8/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
492940701016874นูรียะห์ ลาเตะnaireef3/8/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
501940600085490ฟุรกร วาเล๊าะแตฟุรกร7/8/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
511960500212643แวมิง แวกือจิsofian23/8/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
521969900285352อัศอารีย์ บินมามะislam_afsa1@hotmail.com27/8/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
531904600085490ฟุรกร ดะมะฟุรกร28/8/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
541949800158890ไฟซอลมืบยะ28/8/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
551949800130063thฮาฟีดา จันทร์ตรีฮาฟีดา10/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
561949800131388thอเมร่า มูซออเมร่า10/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
575940500027303นัสรี่ย์ สามะnasree.s11/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
581949900355920ซุกรัน เจ๊ะมะsukran1860611/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
591941000105705ไซร์ฟาฮ บาราสนอไซร์ฟาฮ บาราสนอ11/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
601961200084162มัซวัน อาบูมัซวัน อาบู11/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
611961200084163maswan jenaimaswan jenai11/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
621941000191563saifah pradoosaifah pradoo11/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
631949800149180อับดุลฮากีม ลาเตะอับดุลฮากีม ลาเตะ11/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
641925554554587อิรฟาน สาหะอิรฟาน สาหะ11/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
651234567891234อิรฟาน สาหะอิรฟาน สาหะ11/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
665950100035810อัสมะ ตาสาอัสมะ ตาสา11/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
675960700020309ซมัยยะห์ ยีมะยีst596070002030911/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
681960300115904ซุกรัน เจ๊ะมะsukran_9413012/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
691960300115903บัดรู สะอะbadru 2168512/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
702941100010511บุรฮัน กะเตะBurhan-1605812/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
711949800113983มูฮัมหมัดฟุดรีล สือแมST194980011398313/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
721940800049292ซัลฟาน คาเดร์salfan.c14/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
731940800049293ซัลฟาน แวแยนาtonsaifc14/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
741940800049294ซัลฟาน แวแยนาtonsaifc214/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
751940800049295ซัลฟาน คาเดร์st194080004929514/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
761940800049297ซารีฟ มะแซsalfan.b14/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
771940800049298อิมรอม คาเดร์salfan.b14/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
781955411548745ดา ดาluffi15/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
791949800127275อมีราหะยีมะสาและ16/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
801950600612345สุรานนท์ มะแอrockmetal17/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
811950600612346สุรานนท์ มะแอrockmetal.d17/9/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
821949800131370นุราลีนีย์ สาแลเมาะบูรฮาน18/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
831940800039858ซูรายา มะมิงซูรายา18/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
841950600184731จินตา เจะนะจินตา เจะนะ19/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
851940800039335โซฟียา โต๊ะลอsofiya11119/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
861949800121412อับดุลฮากีม บาการียาST194980012141220/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
872941100010512บุรฮัน กะเตะBurhan-1605825/9/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
881950600184668lukman MahamaL.Mahama3/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
891960400087502นิมัสลัน หะนิสะแตNimaslam4/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
902949400000233นูฟีซัน หมานสนิทnufisun.y6/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
911960200106147อับดุลเราะมัน อูเซ็งมัน9/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
921960600161691อาบีดีน รายาst19606001616919/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
931960500282137พาตีฮะห์ เต๊ะพาตีฮะห์11/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
941968513926004สุกรีmonkey1992613/10/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
951985236475821สุกรีmonkey1992613/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
963950100561761ตอยีบ๊ะ อาลีตอยีบ๊ะ อาลี14/10/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
971949800136177ฟาทอรี มะมิงฟาทอรี16/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
981960300113323วาเฮ็บ สาและwahed.like16/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
991949800147519อิควาน สาเหาะekhwan.s17/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1001940400114399อัมรัน แมเร๊าะfirefox17/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1011949800132783อัสอารี เเลเเรอัสอารี18/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1021940700114882นูรดินซามะ20/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1031949800116907th HaswaneeHaswanee20/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1041960200141724th soolfasoolfa20/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1051960300111185มูฮัมหมัดรอกิจมาแว22/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1061949800113614ฟากีลัน สแลแมst194980011361422/10/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1071900190055667sak solosak. solo2/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1083960300169422มาโซ นาแวบือเจาะfikri.y3/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1091950600201287ฮากีม๊ะHakimah.Hm3/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1101949800131507นาอีมะฮ์ ดือราโอะนาอีมะฮ์6/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1111960600167844suraiya chelaehsuraiya6/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1121949900328019nureeda ramannureeda6/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1131960300117876พาตีเมาะ หะยีสาและพาตีเมาะ6/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1141949800147241อาซียัน กะจิst1218/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1151949800152954อับดุลฮาฟิส ปูยาฮาฟิส8/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1161940600082156อับนู อาเเวอับนุ8/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1171950601255062อาฟันดี สื่อแมอาฟันดี สื่อแม8/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1181969900037069KONZABOMst19699000370698/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1191949800130001อดินันท์ อูมาth13118/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1201940400130564อันวาร์ มะแซst12348/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1211969900031069konzabomst19699000310698/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1221949900378288th1949900378288นัจวา8/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1231949900378888th.นัจวา บินสะมะst19499003788888/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1241960300106777มูฮัยมิน กะบาซอมูฮัยมิน10/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1251941100055002ตัรมีซี สะมาแอst194110005500212/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1261940600085444ฟุรกร วาเล๊าแตฟุรกร13/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1271940800045335ซุบฮี เจะนิst194080004533513/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1281940400136686ฮุซัยฟะห์ กานิstฮุซัยฟะห์ กานิ13/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1291940800047893ฟุกอน ซิมาเเซthฟุกอน ซิมาเเซ13/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1301940400136970ฟาร่า ยุมอSTฟาร่า ยุมอ13/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1311949800067650ซานูซี อาแวst194980006765015/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1321478523691582ราวี สาอิราวี15/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1331940701142987มุูดัซเซร เเยนาth25815/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1340848972148123ราวี สาอิราวี15/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1351075482136916ราวี สาอิราวี15/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1361959300001191นัศรันทร์ สะมะโดนัศรันทร์ สะมะโด15/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1371941515500089ราวี สาอิราวี15/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1381950601262573มุสตากีม ดือราแม123415/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1391949800165997นูรุลฮูดา เจ๊ะสนิst194980016599715/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1401940701138611มูฮัมหมัด ดีเยาะ ป5/4st194070113861115/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1411949800102701นางสาวอัสมี เปาะกือนิอัสมี 17/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1421949800165720ฟัฏลีนา ยูโซะST19498001672021/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1431949800162089อามัร สามะst194980016208921/11/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1441959300007913รีฟฮาน กาเต๊ะ195930000791321/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1451949800157999ไซลานี เจะแวไซลานี21/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1461949800164643สาบีล ปากามะสาบีล 21/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1471940800048075โซเฟีย วาเงาะst194080004807521/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1481969900367255นูรีดา ปาเนาะ196990036725521/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1491838700153531สาบีล ปากามะสาบีล21/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1501940701142980สามะ สาและst19407011298021/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1511949800165002ฮุสนา เเนมะST194980016500221/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1521959900768086นาเดีย วาแม195990076808621/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1531949800102702อัสมี เปาะกือนิAsmee24/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1542960300014838ดีละห์ มะเด็งอาดีละห์26/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1551960600021619รอมือลาฮ์ เมเฮst196060002161926/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1561940500105871ปาตีฮะ มะแยแลst194050010587126/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1575960707020309ซูมัยยะห์st596070702030928/11/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1581949800112171zuhreeree7/12/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1592941100010513บุรฮัน กะเตะ16058 9/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1601949800096892ซูไรยา สามะst194980009689211/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1611940800032811อาอีเซ๊าะห์ มะยา194080003281111/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1621949800091491ซารีนา ฮาแวst194980009149111/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1631960300093624นูรอัชลิน สาและst196030009362411/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1641940900196424มารียะห์ หวังจิมารียะห์11/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1651941100059130นู้รฟีไล อารงst194110005913012/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1661949800082344มาซูวัน ซื่อลอST194980008234417/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1671950600171621นูรียะห์ มะเซ็งST195060017162119/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1681949800094334โซเฟีย ลีมิงโซเฟีย20/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1691941100049703รูซมีนา สือนิรูซมีนา20/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1702950601045937อาแอเสาะ สนิอาแอเสาะ20/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1711960300089384อามานี โซะอามานี20/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1721959900417534ซำซียะ สะมะฮอซำซียะ20/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1732960300038788นูรีซัน บีดิงนูรีซัน28/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1741960300123817Fidraw yeanaNbhh28/12/2555บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1751940500122164ลาตีฟะห์ บอเกาะlateefah_19927@hotmail.com29/12/2555นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1761960300096399อับดุลการีม อาแซอับดุลการีม4/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1771960600145152กามัล สาเมาะST19606001451748/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1781949800082333มาซูวัน ซือลอst194980008233314/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1791949800141243รอฮายู สะรีst194980014124322/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1801949800139176ซูรีตา ตาเยะst194980013917622/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1811940400120666รุสนี ดาราวีst194040012066622/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1821960400043483นิไซนับ นิน๊ะนิไซนับ23/1/2556บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1831960600130495นูยีณา มานะst196060013049523/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1842941100024245อัสมะห์ นะนิst294110002424523/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1851960300121881หม๊ะฟูmahfu30/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1861940800042093อาซีมาst194080004209330/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1871940900250101อาซีซะฮ์194090025010130/1/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1881940700050213นูููรลัยลา สะอิดียานา2/2/2556บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1891960600170802ซูรัยยา มะสาอิซูรัยยา มะสาอิ3/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1901949800145338นูรอิฮซาน เเสงแก้วst19498001453384/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1911960500242691เตาเฟต แซมะซูst19605002426916/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1921949800142975โรสนีนา บุญประเสริฐโดโมะ7/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1935940500027393นัสรี่ย์ สามะnasree.s9/2/2556บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1941949800122087นัสเราะห์ คงตานัสเราะห์12/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1952941110009401นาเดีย ยูโซะนาเดีย12/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1961949800122086นัสเราะห์ คงตาst194980012208612/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1971949800115820อะลิมี อีแตalemee12/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1981949800123087นัสเราะห์ คงตาst194980012308712/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
1991941100900748นา นาnona12/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2001111111111111นา นาnona12/2/2556บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2011940700093746นูรียาณี ยูโซะST194070009374613/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2025960300023921ซามีเราะห์ ดือรามะ ST596030002392113/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2031940700117806thริฎวาน ลีเเมงยะริฎวาน17/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2042960600023514นารีมะห์ สาเระหะ296060002351425/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2051940500144559อายีรา สาและst194050014455925/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2061940400116880ดารีซะห์ ดาโอะST194040011688025/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2071960300061994นาฟิตรี มูเล็งST196030006199425/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2081940500143404นูรอัยนี ดอมะST194050014340425/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2091960600188850รุซมีณีย์ เจะเต๊ะST196060018885025/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2101950600217850ซัลวานี สะลายาST195060021785025/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2111960700089811ฟาตีฮะ มามุ๊ST196070008981125/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2121940700116141นูรมี ปิST194070011614125/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2135940701032475อัสรา ซาเฮาะst594070103247527/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2141941100052917haelah slaemaehaelah slaemae28/2/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2151940700117800ริฎวาน ลีเเมงยะริฎวาน ลีเเมงยะ1/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2161950600198243สุวานี อาลีสุวานี5/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2172941100011241นาเดีย ยูโซะst29411000112418/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2181940400098695วัลนิสา แวเตะวัลนิสา10/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2191960400101815อามีลัต เจ๊ะโซะอามีลัต17/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2205940400046612สุไรดา มีนาST594040004661217/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2211960600099822ยูรีดา สาแมST196060009982218/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2221940700112561อิลมี เจะแตst194070011256118/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2233949800087938มะยาริ เจ๊ะเนาะST394980008793819/3/2556บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2241949800129146บัสลัน ซีเซ็งบัสลัน ซีเซ็ง19/3/2556บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2251950601248503นุสลัน มะแนซายอนุสลัน มะแนซายอ19/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2261940400121042สุลัยลา ดอเลาะยะsulaila_dly19/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2271940700113924สุไลนี เจะมะst 194070011392419/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2281959900553233ืna dada19/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2291959900574311คีรูลวาลีด๊ะ ยูโซะคีรูลวาลีด๊ะ21/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2301960300124953อาลียัส ซาจิst196030012495324/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2311940700117801ริฎวาน ลีแมงยะST194070011780624/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2321940500141924รุสนาวาตี มะลีรุสนาวาตี24/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2331940700100237น้ำฝน ไชยปัญหาน้ำฝน24/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2341949800101934อิมรอน ดอเลาะimron25/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2351960300092561โนรีดา สูเตะโนรีดา25/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2361940700108785มูฮัดมัดฮิลมี ยูโซะมุฮัดมัดฮิลมี26/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2371940700103546อารอฟัต มะดิเยาะนาเดีย30/3/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2381969900229053อับดุลการีม นิแลst196990022905317/4/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
23919603ooo97328ซูรกอนัย สะแมsulk0nin24/4/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2401960300097328ซูรกอนัย สะแมซูรกอนัย สะแม24/4/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2411960600154611นิอัสรา ดือราแม19606001546115/5/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2421941000121563ไซร์ฟาฮ บาราสนอไซร์ฟาฮ บาราสนอ13/5/2556นักเรียนไม่อนุญาต ติดต่อ Admin
2431950300067151nurhayatee deraoknurhayatee19/5/2556บุคลากรไม่อนุญาต ติดต่อ Admin