คำชี้แจง (สำหรับนักเรียน)

1. กรอกเลขประจำตัวประชาชน
    13 หลัก (xxxxxxxxxxxxx)
2. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
3. คลิก "เข้าสู่ระบบ"